Към съдържанието

Декларация за поверителност

Privacy Policy


Third parties may be placing and reading cookies on your browser, or using web beacons to collect information, in the course of ads being served on websites. To prevent cookies being placed on your computer please disable them in your browser's options. Consult your web browser's documentation and Wikipedia for more information:
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon
http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

DoubleClick DART Cookie
Google, as a third party vendor, uses cookies to serve ads on this site. Google's use of the DART cookie enables it to serve ads to users based on their visit to this site and other sites on the Internet. Users may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy.
Декларация за поверителност
Трети страни могат да записват и четат бисквитки (кукита, cookies) на Вашия браузър или да ползват уеб броячи (web beacons) за да събират информация. Тази информация може да бъде използвана при показване на реклами в уеб сайтове. За да предотвратите записът на бисквитки на Вашия компютър, моля забранете записът на бисквитки, чрез промяна настройките на браузъра. Консултирайте се с документацията на Вашия браузър и с Уикипедия за повече информация:
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon
http://bg.wikipedia.org/wiki/HTTP-бисквитка

Бисквитката DART на DoubleClick
Google, като трета страна в ролята на доставчик на реклама, използва бисквитки за показването на реклами на този сайт. С помощта на бисквитката DART Google показва реклами на посетителите на сайта въз основа на техните посещения както на този, така и на други сайтове в Интернет. Потребителите могат да откажат използването на бисквитката DART, като посетят страницата с Декларацията за поверителност за рекламната и съдържателната мрежа на Google.

==========================================================================


Вашият личен живот е важен за нас . За по-добра защита на личните ви данни да предоставят тази информация, обясняващи ни онлайн информация, практики и избор можете да направите за начина, по който вашата информация се събира и използва . За да направите това обявление лесно да се намерят , ние го прави достъпен в нашия букмейкър и във всяка точка , където лична информация може да бъде поискана .

Регистрационните файлове се поддържат и анализират от всички заявки за файлове на този уеб сайт уеб сървъри. Регистрационните файлове не събираме лична информация, но не улови IP адреса на потребителя , който се разпознава автоматично от нашите уеб сървъри.

Нашият ангажимент към личната неприкосновеност на децата
Защита на личния живот на много млади е особено важно . Поради тази причина , ние никога не събира или поддържа информация на нашия сайт от тези, ние всъщност знаят, са под 13 години , и нито една част от нашия сайт е структуриран да привличат лица под 13 .

Бисквитки
Този сайт не съхранява никаква информация , която би сам по себе си , ни позволи да се идентифицират индивидуалните потребители на тази услуга , без тяхно разрешение . Всички бисквитки, които могат да бъдат използвани от този сайт се използват или единствено на база на сесията или за поддържане на предпочитанията на потребителите . Cookies не се споделят с трети лица.